Ας δούμε…μέσα μας!

ENATH

Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957

Advertisement

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των Παιδιών-ΕΝΑΤΗ- 20 Νοεμβρίου 2014

Σαν σήμερα το έτος 1989  συντάχθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη   του ΟΗΕ η σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού. Η σύμβαση αυτή που αποτελεί το σημαντικότερο κείμενο  για την προστασία του παιδιού, ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των κρατών  για την προστασία των παιδιών, και έχει επισήμως επικυρωθεί σε 293 χώρες, όπως και στην Ελλάδα από το 1992.

Μια εικοσαετία και βάλε αργότερα ερχόμαστε στο σήμερα και καλούμαστε να δούμε κατά πόσο αυτή η σύμβαση εφαρμόζεται από τα κράτη που την έχουν επικυρώσει και ακολούθως κατά πόσο ο ΟΗΕ ως οργανισμός, ελέγχει ή επιβάλλει στα κράτη που την έχουν κυρώσει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, παρέχοντας την δέουσα φροντίδα και προστασία στα παιδιά.

Δεν θα πάμε μακριά και δεν θα δούμε τι γίνεται με τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Αρκεί μια βόλτα στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στην χώρα μας. Ας δούμε αποσπασματικά μερικά άρθρα της σύμβασης και ας αναρωτηθούμε, χαίρουν τα δικά μας παιδιά της πρέπουσας προστασίας των δικαιωμάτων τους, των ανάλογων παροχών για τη εκπαίδευση και την υγεία τους; Αντιμετωπίζονται με την επιβαλόμενη ευαισθησία τα άτομα με αναπηρία ή όποια άλλα ειδικά προβλήματα;

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της σύμβασης
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του.

Προστατεύει σήμερα το Ελληνικό κράτος  τα παιδιά που υπάγονται στην δικαιοδοσία του, από την διάκριση που προκύπτει λόγω της περιουσιακής ή νομικής κατάστασης , των γονέων τους;

Την στιγμή που το ίδιο το κράτος,  εξαθλιώνει οικονομικά τον γονέα, τον αναγκάζει σε ανεργία ή σε μείωση εισοδημάτων  και του επιβάλει να πληρώνει επιπλέον φόρους υπολογίζοντας τα παιδιά ως τεκμήριο, το καταγεγραμένο αποτέλεσμα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι η μείωση των γεννήσεων κατά 30% !!!

 Σύμφωνα με το Άρθρο 23
1…τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου….

 το Άρθρο 24
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης αναπήρων.

..το Άρθρο 28…
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση …. στη βάση της ισότητας των ευκαιριών:
α. Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους.
β. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφόρων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,….και τις  καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση    ανάγκης….                                                                                                                                      γ. Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός.

..και το Άρθρο 29
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
β. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες
γ. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει
δ. Στην προετοιμασία του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους του λαούς …κ.λ.π.

Με ποιό τρόπο εξασφαλίζει το Ελληνικό κράτος, στο κάθε παιδί,το δικαίωμα για ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση; Παρέχεται μέσω την δημόσιας παιδείας η  δυνατότητα να αναπυχθούν  όλα τα παιδιά ανεμπόδιαστα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρίσματα τους;  Απολαμβάνουν τα παιδιά μας το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας; Και τέλος τα παιδιά με την όποια αναπηρία, διάγουν λόγω της μέριμνας του κράτους μια αξιοπρεπή ζωή;

Την ώρα που ελαχιστοποιεί τα κονδύλια για την δημόσια παιδεία, υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης ανά ώρα διδασκαλίας, οδηγεί τους μαθητές που επιθυμούν να κυνηγήσουν το όνειρο για σπουδές πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην παραπαιδεία και την δαπάνη τεράστιων ποσών για φροντιστηριακή  υποστήριξη, υιοθετόντας το κραυγαλέο σύστημα βαθμολόγισης- μορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφαιρεί ουσιαστικά την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους προς αυτήν, αντί να την εξασφαλίζει!!  –  Την ίδια ώρα  φτωχοποιεί του γονείς που καλούνται να καλύψουν τα κενά αυτά, με την επιβαλόμενη κρίση -ανεργία- εξοντωτική φορολογία -ενώ  χορηγεί επιμελλώς υπέρογκα ποσά σε  πολιτικά κόμματα και συνδικαλιστικές οργανώσεις; Όλοι γνωρίζουμε πως το βάρος για την ανάδειξη και εξέλιξη των ταλέντων των παιδιών προάγεται μόνο από την εξωσχολική εκπαίδευση που οι γονείς πληρώνουν για παρέχουν στα  παιδιά τους  σε κολυμβητήρια,αθλητικά σωματεία- ομάδες, ωδεία, χοροδιδασκαλεία,φροντιστήρια και εργαστήρια διαφόρων εικαστικών, καλλιτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να βρουν τις κλήσεις τους και να εξελιχθούν ανεμπόδιστα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρίσματα τους. Αν τώρα ρίξουμε μια ματιά στις πιο ευαίσθητες ομάδες παιδιών με ειδικά προβλήματα θα δούμε πως κι εκεί κυριαρχεί η γονεϊκή ενεργοποίηση για την κάλυψη των αναγκών . Το κράτος επιδοτεί κατ ελάχιστον και όχι πάντα τις όποιες προσπάθειες ένταξης σε εκπιαδευτικά προγράμματα, παιδιών με προβλήματα όπως ο αυτισμός η τύφλωση,η κόφωση και άλλα ειδικά προβλήματα.Τέλος να θίξουμε σήμερα  την πρόβλεψη της σύμβασης για προσφορά χρηματικής βοήθειας σε παιδιά (μαθητές)  των ανέργων γονέων στην χώρα μας, με το καθεστώς που επικρατεί θα ήταν φαιδρό…

 

Για να μην σας κουράσω, η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα  τα οποία κυρίως αναφέροναι στην προστασία , τις παροχές και την ελευθερία στην έκφραση που οφείλει να παρέχει το κάθε κράτος , για τα παιδιά που ζουν σε αυτό.

Αν το ψάξετε θα δείτε ότι  σε κρατικό επίπεδο /επίπεδο πολιτικής βούλησης, απέχουμε κατά πολύ από την τήρηση των περισσοτέρων.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε λοιπόν την δική μας ευθύνη για την προστασία των δικαιωμάτων των δικών μας παιδιών και κατ επέκταση των παιδιών όλου του κόσμου, γιατί όπως και να το δούμε, τα παιδιά όλου του κόσμου…είναι τα παιδιά όλων μας.

Εμείς είμαστε οι γονείς των παιδιών,οι εκπαιδευτικοί, οι προστάτες τους και καλούμαστε να υπερασπιζόμαστε τα διακιώματα τους και να αγωνιζόμαστε για την απποκατάσταση τους, όταν αυτά καταπατούνται.

Στο άρθρο 44 η σύμβαση προβλέπει πως κάθε κράτος οφείλει, ανά πενταετία  να συντάσει και να αποστέλει στον ΟΗΕ έκθεση στην οποία θα πρέπει να αναφέρει τι μέτρα λαμβάνει ώστε να τηρεί τις σύμφωνα με τη σύμβαση υποχρεώσεις του προς τα παιδιά.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καθιστούν ευρέως προσιτές τις εκθέσεις τους στο κοινό της χώρας τους.

Πρόταση μου είναι,  να αφιερώσουμε αυτή τη μέρα ώστε να μελετήσουμε και να διεκδικήσουμε την τήρηση από το Ελληνικό κράτος, των όσων ορίζονται από αυτή την σύμβαση. Μας παρέχονται όλα τα στοιχεία, και έχουμε την απόλυτη ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας! Απλώνοντας βέβαια αυτό το πνεύμα θα έλεγα πως καλούμαστε να διεκδικήσουμε με τον ίδιο τρόπο τον σεβασμό σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καταπατούνται σήμερα, ώστε να εξασφαλίσουμε την υγειή εξέλιξη των σημερινών παιδιών. σε  ικανούς, δημιουργικούς και ευτυχείς  αυριανούς πολίτες.

ENATH-Picture - Nov Blog (2)

Ευχόμενοι την κατάλληλη ενεργοποίηση των ενηλίκων, για την απαιτούμενη υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών, γιορτάζουμε με τον τρόπο μας την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού..

ΕΝΑΤΗ Εναλλακτική Τηλεόραση

Επιμέλεια – Σύνταξη :Αγγελική Μαυροδάκου Μαυροειδή.